Reunions de Junta

Les juntes de l’AMPA es duen a terme de forma mensual l’últim dilluns de cada mes a les 21:00 h i són obertes a tots els pares i mares de l’escola que formen part de l’associació. Habitualment es fan a la Casa de Cultura.

​Assemblees Ordinàries

Un cop l’any, durant el primer trimestre de cada curs acadèmic, tots els socis són convocats a l’Assemblea General en sessió ordinària, per tal d’examinar i aprovar la Memòria anual, el balanç econòmic i el pressupost del nou exercici.

No votes yet.
Please wait...
Comparteix

Comments are closed.